Ombokningsskydd (Possible to rebook)

99 kr

Lägg till en fullständig valfrihet att boka om din tur oavsett anledning. Detta skydd ger dig möjligheten att boka om din tur senast 1 dag innan du skall ut oavsett anledning.

Add a possibility to change your reservation to up to 1 day before your departure, without any reason needed.

Kategori: