Välj en sida

Funktionärer som behövs

 

Facebooksida – Återanvända den befintliga? https://www.facebook.com/groups/600299937342492

Skaffa bojar

Lägga ut bojar

Skyltar parkering

Skyltar iläggning

Vagnar att låna

Toaletter (vårdsnäs?)

Resultatlista (endast lista med namn och tid, ej klasser) – Thomas (kunden mailar sitt resultat och jag publicerar manuellt här)

Priser införskaffa

Hur ska ett program för 5 Sep se ut?

Prisutdelare (lottning) 5 sep, kl.16?

Information för deltagare vid Vårdsnäs

Dokumentera med drönare (Jonas?)

Dokumentera med foton (JC?)

Intervjua deltagare

”Deltagarundersökning”