Välj en sida

Aktiebok

Aktiebok

outdoortimeesources Sweden AB
556984-7956
Garpbergsvägen 5, 58595 Linköping

Aktienummer (antal aktier) Datum Ägares namn och adress Ägarens organisationsnummer Aktieslag och förbehåll Fysiskt aktiebrev?
1-100 (100st) 2014-08-31 Thomas Wiberg, Garpbergsvägen 5, 58595 Linköping 19791130-7218 A – Inga Nej