Välj en sida

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring om du orsakar skada

Ansvarsförsäkring är en sakförsäkring. Den ger skydd och ersättning om något går sönder eller ett föremål skadas när du genomför uppdrag. Exempelvis att du lägger golv och tappar något så att golvet skadas eller förstörs, eller om du städar och välter en vas som går sönder.

Omfattar även förmögenhetsskador

Men ansvarsförsäkringen gäller inte enbart fysiska saker utan skyddar också vid så kallade förmögenhetsskador. Det är viktigt att vara medveten om när du jobbar som it-konsult eller som konsult inom ekonomi, bokföring, utbildning, marknadsföring och försäljning.

Förmögenhetsskador är benämningen på sådana skador som uppkommer om en it-konsult exempelvis programmerar så att kundens affärsverksamhet inte fungerar eller om en frilansande ekonom bokför så att kunden åsamkas skada.

Många av Selfcompanys kunder inom it-området, det vill säga företag som anlitar egenanställda som it-konsulter, har som krav att det finns ett fullgott försäkringsskydd.

Om olyckan är framme som försäkrad

Om det värsta händer och du orsakar en olycka öppnas ett försäkringsärende. Då går försäkringsbolaget in och inspekterar skadan och fattar ett beslut utifrån det.

Självrisken är det du som egenanställd som svarar för. I de flesta fall är den på cirka 0,2 prisbasbelopp vilket motsvarar knappt 9000 kronor.

Det finns undantag för dem som jobbar med massage och fotvård då de omfattas av ett så kallat behandlingsskydd där självrisken är avsevärt mindre, i dagsläget mellan 1000 och 2000 kronor.

Storleken på ersättningen som omfattas av ansvarsförsäkringen som ingår som standard inom det som kallas ”allmänt ansvar inklusive produktansvar” är upp till 10 miljoner. För förmögenhetsskada upp till 1 miljon per skada (IT-konsult) alternativt 500 000 (ekonomi, utbildning, marknadsföring, försäljning).

Ansvarsförsäkringen som Selfcompany har tecknat täcker de flesta yrkesområden och hanteras av Länsförsäkringar.