Välj en sida

Försäkringar

Rätt försäkring ger dig trygghet och säkerheten du behöver

Som egenanställd genom Selfcompany ingår försäkring utan att det kostar extra.

En avgörande fråga för många som väljer att bli egenanställda är hur försäkringar och trygghet hanteras. Att fakturera utan företag, javisst! Men vad händer med mig som egenanställd om olyckan är framme och jag orsakar någon skada när jag är ute på uppdrag? Eller om jag själv blir skadad? Hur är jag försäkrad som egenanställd frilans?

Vi på Selfcompany förstår att det kan kännas lite osäkert att börja med något nytt och driva verksamhet som egenanställd. Därför anstränger vi oss för att erbjuda marknadens bästa försäkringar för egenanställda. En trygghet och säkerhet som alltid ingår i den vanliga avgiften du betalar för Selfcompanys tjänst.

Dessutom kan du komplettera med ytterligare försäkringar om du vill. Det är du som individ som bestämmer.

Försäkrad som egenanställd

Din försäkring som alltid ingår är uppdelad i två huvuddelar – personförsäkring som skyddar dig som individ samt ansvarsförsäkring som skyddar dig om du skulle orsaka olycka eller skada när du är ute på uppdrag hos din kund.

Hos Selfcompany är du försäkrad dygnet runt när du är ute och arbetar.

Personförsäkring skydd om du skadar dig

Personförsäkringen som alltid omfattar dig som egenanställd på Selfcompany är indelad i två delar: dels en olycksfallsförsäkring (TFO – Tjänsteförsäkring Olycksfall), dels en Grupplivförsäkring (TGL- Tjänstegrupplivförsäkring).

Olycksfallsförsäkring TFO

Olycksfallsförsäkringen TFO gäller om du skadar dig i jobbet eller om du skadar dig på väg till eller från jobbet. Den lämnar ersättning på upp till 30 prisbasbelopp för invaliditet (både medicinsk och ekonomisk invaliditet).

Olycksfallsförsäkringen omfattar också kostnader som uppstår i samband med skadan, till exempel kläder, resa till sjukhuset och kostnader för läkarbesök. Också kostnader för rehabilitering och hjälpmedel ingår plus för sveda och värk vid bestående men. Selfcompanys olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt!

Grupplivförsäkring TGL

Den andra delen av personförsäkringen är Gruppliv (TGL- Tjänstegrupplivförsäkring) som är en livförsäkring med efterlevandeskydd.

Kombinationen av olycksfallsförsäkringen TFO tillsammans med grupplivförsäkringen TGL motsvarar det skydd som kollektivavtal ger.

Ytterligare försäkringar när du vill

Om du vill lägga till kompletterande försäkringar är det bara att kontakta oss så sätter vi dig i kontakt med vår samarbetspartner inom försäkringsområdet.

Det kan exempelvis röra sig om en kompletterande sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring eller barnförsäkring.

Samarbeten med speciella tillägg

I våra större samarbeten finns det kompletterande tillägg där personförsäkringens olycksfallsförsäkring ingår även för dem som ännu inte är myndiga. I de fallen gäller att målsman godkänner och skriver under ingångna avtal. Dessa tillägg hanteras i separata avtal som sluts mellan samarbetspartner, Selfcompany och dig som egenanställd. Om du omfattas av ett sådant avtal och har frågor, vänligen kontakta Selfcompanys kundsupport.

Ansvarsförsäkring om du orsakar skada

Ansvarsförsäkring är en sakförsäkring. Den ger skydd och ersättning om något går sönder eller ett föremål skadas när du genomför uppdrag. Exempelvis att du lägger golv och tappar något så att golvet skadas eller förstörs, eller om du städar och välter en vas som går sönder.

Omfattar även förmögenhetsskador

Men ansvarsförsäkringen gäller inte enbart fysiska saker utan skyddar också vid så kallade förmögenhetsskador. Det är viktigt att vara medveten om när du jobbar som it-konsult eller som konsult inom ekonomi, bokföring, utbildning, marknadsföring och försäljning.

Förmögenhetsskador är benämningen på sådana skador som uppkommer om en it-konsult exempelvis programmerar så att kundens affärsverksamhet inte fungerar eller om en frilansande ekonom bokför så att kunden åsamkas skada.

Många av Selfcompanys kunder inom it-området, det vill säga företag som anlitar egenanställda som it-konsulter, har som krav att det finns ett fullgott försäkringsskydd.

Om olyckan är framme som försäkrad

Om det värsta händer och du orsakar en olycka öppnas ett försäkringsärende. Då går försäkringsbolaget in och inspekterar skadan och fattar ett beslut utifrån det.

Självrisken är det du som egenanställd som svarar för. I de flesta fall är den på cirka 0,2 prisbasbelopp vilket motsvarar knappt 9000 kronor.

Det finns undantag för dem som jobbar med massage och fotvård då de omfattas av ett så kallat behandlingsskydd där självrisken är avsevärt mindre, i dagsläget mellan 1000 och 2000 kronor.

Storleken på ersättningen som omfattas av ansvarsförsäkringen som ingår som standard inom det som kallas ”allmänt ansvar inklusive produktansvar” är upp till 10 miljoner. För förmögenhetsskada upp till 1 miljon per skada (IT-konsult) alternativt 500 000 (ekonomi, utbildning, marknadsföring, försäljning).

Ansvarsförsäkringen som Selfcompany har tecknat täcker de flesta yrkesområden.

Tilläggsförsäkringar inom entreprenad – Bygg Mer

Det finns vissa specialområden som kräver extra tilläggsförsäkringar. Exempel på det är bygg- och entreprenadarbeten. Där erbjuder Selfcompany Bygg Mer – en väldigt bra lösning med extremt bra pris eftersom vi har gjort en samlad upphandling.

Det innebär att du som enskild byggare betalar ett betydligt lägre pris än om du skaffat försäkringen på egen hand. Bygg Mer omfattar skador upp till 1 miljon på pågående och avlämnade entreprenadarbeten. Gäller även ROT-arbeten.

Tänk på att ingen försäkring täcker om du gör ett bristfälligt jobb. För att försäkringen ska gälla måste uppdraget vara fackmannamässigt gjort och genomfört enligt de gängse regler och standarder som finns.

Du kan enkelt få en prisuppgift på Bygg Mer om du kontaktar Selfcompanys kundsupport.

Specialfall – att tänka på

Selfcompany anstränger sig för att försäkringarna ska vara så omfattande som möjligt. Men det finns alltid speciella förutsättningar och specialfall. Här är några exempel:

 • Bud och transport: När det gäller exempelvis bud där det behövs ett eget fordon för att genomföra ditt uppdrag. Om du råkar ut för en olycka, då gäller den försäkring du har själv eftersom det är ett obligatoriskt krav att du har en försäkring på bilen.
 • Bygg och entreprenad: om det krävs en certifiering för ett jobb är det nödvändigt att du skickar in en kopia på det aktuella certifikatet till Selfcompany innan uppdraget påbörjas.
 • Vård: Om du jobbar inom vårdyrken behöver du oftast en patientförsäkring. Den försäkringen tecknar vi på individuell basis.

I korthet är vår rekommendation att du alltid vänder dig till Selfcompanys kundsupport om du ska genomföra uppdrag som kräver någon form av certifiering.
Om du är osäker eller har frågor är du också alltid välkommen att vända dig till Selfcompanys kundsupport. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på varje sida på coolcompany.com.

Rätt försäkring ingår alltid

Att ha rätt försäkring som egenanställd är många gånger avgörande när du som privatperson väljer och jämför vem du ska använda när du ska fakturera utan företag och f-skatt. Vi på Selfcompany kommer alltid att se till att du har rätt försäkring och skydd så att du är trygg när du tar uppdrag och fakturerar utan företag genom oss.

Det är enkelt: du är egenanställd genom oss, du uppträder under vårt organisationsnummer och vår f-skatt så det är nödvändigt (och bra) att du är försäkrad. För dig och för oss.

Visste du förresten att Selfcompanys försäkringar gäller över hela världen med två undantag – USA och Kanada. Där råder speciella förutsättningar med egna försäkringsvillkor.

Med trygghet och försäkring klar är mycket av osäkerheten inför att vara egenanställd borta. Du kan enkelt ta steget genom att öppna ett kostnadsfritt konto hos Selfcompany.

Här gäller ansvarsförsäkringen

Inom de här verksamhetsområdena gäller ansvarsförsäkringen som standard för dig som egenanställd.

 • It-konsulter
 • Lokalvård, RUT
 • Foto, bild, film, skribent, journalist, författare
 • Kultur, dj, artist
 • Administration, ekonomi, marknadsföring, försäljning
 • Utbildning
 • Jordbruk och trädgårdsskötsel
 • Service, hälsa och skönhet
 • Transport
 • Enklare mekaniska arbeten

 

Exempel på yrken som måste ha patientförsäkring

Är du verksam som egenanställd frilans eller tar sidouppdrag som egenanställd inom vården, specifikt inom dessa yrken, behöver du komplettera med patientförsäkring. Kontakta Selfcompany för mer information och hjälp om du är osäker.

 • Apotekare
 • Receptarie
 • Audionom
 • Logoped
 • Sjukhusfysiker
 • Tandläkare i allmän vård och med specialistkompetens
 • Tandhygienist
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Sjukgymnast
 • Arbetsterapeut
 • Ortopedingenjör
 • Dietist
 • Läkare i allmän vård
 • Läkare med specialistkompetens
 • Sjuksköterska
 • Röntgensjuksköterska
 • Barnmorska
 • Biomedicinsk analytiker
 • Optiker