VÅRT MILJÖARBETE

 

Miljöpolicy

Outdoortime ska jobba för en långsiktigt hållbar turism och besöksnäring. Våra ledord är: hållbart, genuint, lättillgängligt och professionellt.

Vi ska arbeta för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan när de nyttjar våra produkter.

Vi ska aktivt arbeta för att minska användningen av fossilt bränsle vid våra transporter.

Vid inköp av mat/fika/frukt till våra upplevelser ska vi i första hand välja ekologiskt, rättvisemärkt och/eller närprodcerat.

Till våra upplevelser väljer vi i första hand samarbete med lokala aktörer för att minimera behov av resor.

Vi ska självklart följa lagkrav och andra gällande krav.

Vi ska ständigt förbättra oss, och vårt miljöarbete ska leda till mätbara förbättringar.

Vi ska aktivt arbeta för att upplysa våra kunder om allemänsrätt och hur man beter sig i naturen.

 

/OUTDOORTIME SWEDEN AB, 2021

 

Miljömål och aktiviteter

  • Andelen icke fossilt bränsle vid våra egna transporter ska under året uppgå till minst 50% av totala andelen bränsle. Vi tankar HVO (hydrerad vegatabilisk olja, ett förnybart drivmedel för dieselmotorer) då det är möjligt.
  • Miljö ska finnas med i våra säkerhetsinstruktioner, vilka kunden måste bekräfta vid bokning. Instruktionerna ska också finnas uppsatta vid alla våra stationer och finnas tillgängliga online.
  • Vi upplyser kunden om hur man tar sig till respektive uthyrningsstation med kollektivtrafiken.
  • Vid inköp av mat/fika/frukt välja ekologiskt och närproducerat då det finns möjlighet.
  • Samarbete med lokala aktörer i så stor utsträckning som möjligt.