LEADER-PROJEKT

Vi har beviljats projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Projektet påbörjades 2020 och ska vara klart senast 2022.

Läs mer om LEADER på https://www.leaderfolkungaland.se/

 

Syfte och mål med projekt Kajakboxar

Syftet med projektet är att förenkla och tillgängliggöra naturupplevelser med kajak på fler ställen i Östergötland.

Målet med projektet är att utveckla ett uthyrningskoncept som kompletterar olika erbjudande- och upplevelsepaket för att öka attraktionskraften och tillströmningen av besökare till platsen.

 

Beskrivning av projektet

I projektet ingår att bygga kajakboxar, köpa kajaker och dess tillbehör, identifiera möjliga strategiska platser för kajakboxars placering, utveckla och testa ett internetbaserat låssystem, erbjuda prova-på-aktiviteter och genomföra diverse marknadsföringsinsatser.

 

Status

Alla tre kajakboxar som planerades i projektet har färdigställts och är igång. Under sommaren 2020 blev stationerna vid Villa Baro och Brunneby musteri färdiga, och 2021 blev den tredje boxen, vid Hovetorp sluss, färdig. Prova-på-aktiviteter genomfördes vid följande datum och tider:

 

  • Fredag 6/7 2021, kl 14-16 Hovetorp sluss, Kinda kanal
  • Lördag 7/7 2021, kl 13-15 Villa Baro, Åtvidaberg
  • Söndag 8/7 2021, kl 14-16 Brunneby musteri, Göta kanal